دکوراسیون به سبک پست مدرن

پست مدرن یعنی پس از مدرن و این خودش نشان می‌دهد که این معماری به سبک قبل از خود سر ناسازگاری داشته و میخواسته باآن مقابله کند. دلیل به وجود آمدن معماری پست مدرن اینگونه بوده  که برخی از طراحان احساس کردند سبک بین المللی بیش از حد خشن و ماشینی بوده و همه جا و همه چیز به یک شکل است و حس تازگی در آن وجود ندارد.

معماری به سبک پست مدرن توجه به محیط اجتماعی و خود مردم را مبنا قرار می دهد‌. تقریباً هر اصلی که در معماری مدرن به آن اشاره شد در این سبک پس زده می‌شود. در این سبک رنگ ها دوباره جان می گیرند و تزئینات طبیعی به فضا برمیگردند .در این سبک دیگر قرار نیست همه چیز عملکرد داشته باشد.حتی شما می توانید یک وسیله را صرفاً به خاطر زیبایی آن به دیوار نصب کنید. 

ویژگی های سبک دکوراسیون پست مدرن

  • هیچ چیزی در طراحی پست مدرن ساده نیست و تقریباً همه چیز در قالب فرم ها و نمادهای پیچیده به نمایش گذاشته می‌ شوند
  • رنگ های اشباع شده، الگوهای رسا و پر جلوه و کنتراست های قوی 
  • فرم از عملکرد پیروی نمی کند (عناصر معماری و اجزای به کار رفته اغلب غیرضروری و اضافه هستند و تنها برای دکوراسیون یا ایجاد جذابیت بصری از آن ها استفاده می شود)
  • تبدیل متریال های ارزان به اشیای گران قیمت
  • ترکیب فرهنگ عامه با فرهنگ تجملاتی